Human Rights in Finance.EU opgericht

Op 24 augustus 2023, na een lange aanloopperiode, hebben Simon Lelieveldt en Jacob Boersma HRIF.EU als stichting opgericht !

Waarom?

Ach, iedereen kent in zijn eigen omgeving het verschijnsel wel. Je bankrekening wordt geblokkeerd. Vervolgens wordt je met heel korte tijdlijnen gevraagd allerlei informatie op te leveren. Doe je niet mee dan kan je rekening worden opgezegd worden. En alles onder de toon van: u moet bewijzen dat u geen witwasser or terrorist bent.

De grote irritatie die dit bij bankklanten veroorzaakt is terecht. In hun werkwijze schenden banken het grondrecht op privacy van de klanten en maken ze het door lange en ingewikkelde blokkadeprocedures het ten onrechte de klant mogelijk om over zijn eigen geld te beschikken. Daarbij moet de klant zijn onschuld bewijzen in plaats van de bank zijn verdenking op witwassen.

Juist omdat de klanten in hun portemonnee/pinpas worden geraakt durven ze niet individueel op te komen voor hun belangen. Want je riskeert zomaar dat je rekening weg is of een week niet kunt pinnen.

Wat is het doel van de stichting ?

De stichting heeft als doel om banken en overheden vroegtijdig bij de les te houden waar ze veel te ver gaan met hun grondrechtenschending en hun feitelijke opsporingsgedrag en regelgeving. Het ideaal is om te zorgen dat overmatige regels, nog vóór ze er zijn, via bijvoorbeeld de rechter tegen te houden wegens strijd met Europese mensenrechtenverdragen.

Is het dan zo erg gesteld met de privacy?

Antwoord. Ja. Er zijn rechtszaken nodig om banken te forceren hun klant te blijven bedienen. Om de toezichthouder te forceren zich aan de Europese verdragen rond grondrechten van de mens te houden. Er zijn rechtszaken nodig, zoals die van Bitonic tegen DNB, om bij de rechter het recht terug te halen om de privacy van klanten niet te schenden. En het probleem zit in de overmatige regelgeving die vooraf gewoon slecht geschreven is en disproportioneel is.

Help mijn bank blokkeert me !

De stichting gaat voortvarend van slag. De oprichter, Simon Lelieveldt, heeft deze maand een tv-televisieformat gedeponeerd: ‘Help, mijn bank blokkeert me’. Simon Lelieveldt hierover: ‘Dit is geïnspireerd op vergelijkbare tv-formats waarin opgekomen wordt voor de klant. Ik krijg echt teveel schrijnende verhalen te horen van individuele klanten die in de verdrukking komen en vragen of de bank zich zo wel mag gedragen. Nederlanders in buitenland, mensen met het ‘verkeerde’ beroep, soms ook mensen met andere nationaliteiten en ga zo maar door. Mijn haren rijzen me te berge bij de oneigenlijke profilering en de oneigenlijke druk die door banken wordt uitgevoerd. Dat wordt momenteel alleen maar erger en leent zich prima voor meer publiciteit en kritische vragen aan banken.’

Juridische betwisting van te vergaande EU regelgeving on transfer of funds

De stichting zal binnenkort ook een vergaande EU regulation bij het Europese General Court betwisten en vragen om intrekking ervan. Deze week is Minister Kaag dringend opgeroepen om zélf het initiatief te nemen als lidstaat een veel te disproportionele en slordige EU regulation te laten annuleren bij het Hof van Justitie. Als die regulation niet betwist wordt ligt namelijk tot in de verre toekomst de privacy van alle burgers op straat.

En waar het een EU regulation is (en we in Nederland geen constitutioneel hof hebben, maar in Europa wel!) is het Europese Hof van Justitie het juiste loket om dit aan te kaarten. HRIF.EU gaat dat dus doen, voor het welzijn en de privacy van burgers en om te zorgen dat bedrijven voortaan niet vooraf verplicht worden privacy te schenden. Want voorkomen is beter dan genezen. Zeker bij privacy (eenmaal verloren krijg je die niet terug).

Na toelichting op sociale media is er inmiddels zeer snel crowdfunding vanuit het publiek op gang komen. Een goede basis om de stichting op te richten .

Wat is zo erg aan de regulation?

De details/bezwaren zijn opgenomen in een uitgebreide brief aan Minister Kaag van het Ministerie van Financiën in de hoop dat zij vanuit haar betrokkenheid bij mensenrechten zélf besluit om die in te trekken. Download die brief hier. Of lees onze samenvattende consultatiereactie in deze post. Maar om je een beeld te geven.

Stel je voor dat na elk telefoontje jouw provider achter de schermen aan de provider van de gebelde je naam, adres en identiteitsgegevens moet doorgeven. Wereldwijd, voor alle transacties, zonder dat er een aanleiding voor is. Dat zou veel te ver gaan, zeker omdat de politie hoe dan ook die informatie kan opvragen als er een verdenking is. Daarom heeft het Hof van Justitie dit in het verleden in de telecomsector ook heel uitdrukkelijk verboden.

Toch wordt die verplichting een deurtje verder, voor betaal en cryptotransacties opeens wél ingevoerd per regulation. Dit houdt juridisch geen stand en is een veel te grote inbreuk op de privacy. De stichting roept Kaag daarom aan om niet als een Uber tóch te proberen weg te komen met die duidelijke en onnodige privacy inbreuk maar juist de mensenrechten te bewaken door als lidstaat bij het Hof van Justitie in Europa te vragen deze regulation te schrappen.

Kan ik bijdragen?

Ja en nee. Voorlopig heeft de stichting geen bankrekening want er zijn nog maar weinig banken die dat mogelijk maken op eenvoudige en makkelijke manier. Als ze het al aanbieden. Dat komt door die overmatige witwasregels die de stichting probeert te bevechten.

Wil je meer weten over de annuleringsactie voor het Europese Hof? Hier vind je alle uitleg.