Stop TMNL-witwasmonitoring -> betaal ónze advocaat !

Stop TMNL-witwasmonitoring -> betaal ónze advocaat is de donatie-actie die we op touw zetten om tegen het DNB met diepe zakken te procederen. We leggen hieronder uit waarom we die actie zijn begonnen. Wilt u direkt ons steunen, met minimale donatie-kosten: stort dan een bedrag van ongeveer 13 euro op NL94 TRIO 0320 7857 85 van Human Rights in Finance.

Waarom dat bedrag? Dat betaalt u (via de kosten voor banken en financiële dienstverlening) nu ook al per jaar aan het toezicht DNB. Alleen gebruikt DNB een deel daarvan om ons nu bij de rechter weg te houden en juist niet uw grondrechten te respecteren. Lees hieronder het hele verhaal.

Stopzetten overmatige witwasmonitoring door Human Rights

Human Rights in Finance.EU is een stichting die sinds langere tijd bezig is om te zorgen dat er een eind komt aan de massale en collectieve uitbesteding van transactiemonitoring door 5 banken (ABN AMRO, Rabo, ING, Triodos en Volksbank) aan Transactie Monitoring Nederland. Dat is eenvoudigweg in strijd met de anti-witwas wet namelijk (beluister hier de 5 minuten toelichting bij BNR: Brussel legt bom onder witwasmonitoring TMNL Nederland). Of lees deze linked-in post.

Eerst vroegen we het netjes aan de banken en Ministerie van Financiën…

Al sinds augustus 2023 vraagt de stichting aan achtereenvolgens Minister Kaag, Minister van Weyenberg en de Nederlandse Vereniging van Banken om te stoppen met overmatige witwasmonitoring. In een brief van oktober 2023 aan de banken spreken we over de menselijke maat in het betalingsverkeer en nodigen we de banken uit om: 

  • per direkt over te gaan op melding van uitsluitend subjectieve verdachte transacties,
  • de samenwerking rond transactiemonitoring Nederland per direkt stil te zetten en te beëindigen,
  • te erkennen dat de rechter feitelijk een juridische realiteit neerlegt waarin het recht op een zakelijke betaalrekening een niet te betwisten gegeven is, zodat banken stoppen met om de haverklap rekeningen op te heffen,
  • te erkennen dat onheuse clausules uit de Algemene Bankvoorwaarden welke in strijd met grondrechten en Burgerlijk Wetboek zijn, geschrapt kunnen en gaan worden.

Hierop kwam feitelijk geen gehoor. We mochten pas na heel lang aandringen een gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarin bleken we het niet eens te zijn echter. Het Ministerie van Financiën hoorde ons aandachtig aan (en wat daarna gebeurde is nog steeds niet echt helder).

… toen boden we met veel anderen een petitie tegen overmatige witwasmonitoring aan de Tweede Kamer aan en kwamen we in Radar om dat toe te lichten

Vervolgens boden we namens bijna 15.000 klanten en veel andere belangenorganisaties een petitie aan de Tweede Kamer aan. We moedigden hen aan om zo snel mogelijk het recht op een bankrekening in de wet op te nemen. Ook vroegen we om de overmatige witwasmonitoring terug te dringen en TMNL te stoppen. Daarbij hielpen we tussentijds ook nog het Ministerie van Financiën een handje bij het schrijven van een goede wetstekst voor het recht op een betaalrekening.

Ook gaven we bij Radar toelichting op het probleem rond bankrekeningen en de 2 miljoen (in plaats van 45.000) overmatige meldingen ongebruikelijke transacties. In het programma was ook te zien hoe zakelijke rekeninghouders last hadden van de overmatige monitoring. Bekijk het programma hier.  

Toch beweging vanuit Financiën: de anti-witwaswet kon niet doorgaan!

Vervolgens bleek midden februari uit een brief van het Ministerie van Financiën dat er ook in de toekomst nooit een goede juridische basis zou zijn. Human Rights in Finance vroeg vervolgens direkt daarna aan DNB om de verboden uitbesteding van transactiemonitoring direkt stil te zetten. En het Nederlandse Financieel Dagblad concludeerde in een commentaar: Nederlandse alleingang helpt niet tegen witwassen (fd.nl).

Wat er toen gebeurde raadt je nooit….

DNB, de toezichthouder die bij het minste of geringste zonder meelij, zonder gedogen allerlei boete’s uitdeelt voor wie dan ook maar de witwas wet overtreedt, weigert de witwaswet te handhaven voor banken. Eerst gingen ze 5 weken studeren, terwijl wij week na week rappeleerden en wezen op het belang van de zaak. We vroegen om gehoord te worden, maar er kwam niets: geen uitnodiging, geen telefoontje, helemaal niets.

Vervolgens was er een brief met een flauwe juridische smoes en de strekking: we gaan niet aan de slag. Voor de kenners: ze betwisten dat de stichting belang heeft. Daarmee doet DNB alsof ons formele handhavingsverzoek onder het bestuursrecht zomaar een kattebelletje is, in plaats van een formeel verzoek tot handhaving.

Dat hebben ze trouwens eerder ook al geprobeerd bij Vereniging Eigen Huis en toen wees zowel de Rechtbank Rotterdam als het College van Beroep voor Bedrijfsleven DNB terecht: Nee, zo gaat dat niet. Maar goed, DNB blijft het proberen kennelijk.

en dus moeten we naar de rechter…. maar…… zonder advocaat?

Wat nu volgt is dat we naar de rechter moeten gaan. Dan gaan we uitleggen dat de stichting met 15.000 handtekeningen op zak, met vele organisaties als medestanders, wél belanghebbend is. Uitleggen dat we geen spijkers op laag water zoeken. En dat die screening van 11 miljoen transacties die per dag door het bancaire sleepnet gaan gewoon snel stopt. Want dat is een urgente en belangrijke vraag en juridisch niet ingewikkeld. Ook TMNL bevestigde naar ons als stichting dat ze als onafhankelijk derde partij gewoon transacties van/voor banken verwerkt.

DNB wil echter niet in actie komen en nu moet de stichting procederen. Maar guess what?

DNB krijgt gratis rechtsbijstand omdat ze de kosten van procedures en de landsadvocaat Pels Rijcken kan verhalen op banken. Dit loopt via de wet bekostiging financieel toezicht (dat is dus ook: de wet bekostiging-gratis- rechtsbijstand-aan-DNB-als-ze-haar-werk-niet-wil-doen).

Maar wij als HRIF.EU hebben zeker niet genoeg geld om een advocaat te betalen. Dus vroegen we aan DNB, Financiën en het Ministerie van Justitie om ondersteuning. Ons argument is dat dit voortvloeit uit het grondrecht op een eerlijk proces en het principe ‘equality of arms’. Maar ja, u raadt het al. Daarop komt weinig antwoord terug. 

HRIF.EU zoekt dringend donaties (5-20K) voor ondersteuning door advocaten

Om DNB te activeren via de rechter is een bedrag van tussen de 5000 en 20.000 euro nodig. Met die 20.000 euro kunnen we gas geven en een voorlopige voorziening starten. Dan kan de illegale transactiemonitoring snel worden stilgezet als opdracht van DNB aan banken.

Met het lagere bedrag kunnen we ervoor zorgen dat we tenminste de stukken die we indienen netjes insturen. En als er genoeg over is kunnen we ons mogelijk laten vertegenwoordigen door die advocaat. 

Help ons DNB te helpen de verboden uitbesteding transactiemonitoring direkt te beëindigen !

U als klant betaalt in feite uw bank voor allerlei kosten. Een deel daarvan is de kosten van DNB-toezicht. Dat is ruim 220 miljoen per jaar, dus 13 euro per Nederlander per jaar. Linksom of rechtsom betaalt u via de kosten aan uw bank, verzekeraar of betaalbedrijf die 13 euro aan DNB.

DNB houdt ons als Stichting, die voor uw belangen opkomt, momenteel tegen om voor uw belangen op te komen. Dat is raar, maar u kunt helpen. We vragen u eenzelfde bedrag van 13 euro direkt aan ons te storten. Daarmee brengen we wat balans in de verhoudingen. Want we weten dat DNB inmiddels van uw andere 13 euro al de landsadvocaat heeft ingehuurd. Terwijl wij druk doende zijn de ondersteuning met een spatel onderuit een pannetje te schrapen.

Uw bijdrage kunt u sturen aan het rekeningnummer hieronder, dan zien we uw naam ook in de overschrijving. Maar wilt u dat snel en makkelijk doen via iDeal, Paypal of andere betaalmethoden (of indien u wenst: anoniem) dan gebruikt u gewoon het platform geef.nl. Let op: daar zijn dan wel wat extra service-kosten verbonden.

Het geld dat wij ontvangen in reactie op deze oproep gaat uitsluitend naar de advocaat. Mochten we overhouden (die kans is klein, maar toch), dan gebruiken we het voor toekomstige externe juridische ondersteuning.

Dank voor uw steun en aandacht !