HRIF.EU boekt succes: Banken stoppen met onrechtmatige transactiemonitoring bij TMNL!

HRIF.EU boekt succes: Banken stoppen met onrechtmatige transactiemonitoring bij TMNL! Ons eerste verzoek – opgenomen in een brief aan de NVB over een meer menselijke maat in het betalingsverkeer – dateerde uit oktober 2023 en eindelijk is het zo ver.

Sindsdien hebben op heel veel formele en informele knoppen gedrukt en het had wel even inspanning nodig. Herhaalde verzoeken om in gesprek te gaan waren slechts beperkt vruchtbaar. Maar goed, banken hebben inmiddels aangegeven te stoppen met de huidige uitbesteding transactiemonitoring bij TMNL. De details zijn nog niet bekend, want TMNL bouwt af, en de organisatie lijkt te blijven bestaan (wat wel enige zorgen baart, want the devil is in the details).

Hoe is ons dit gelukt? Op welke knoppen hebben we gedrukt?

Welaan, het zou de juridische opinie kunnen zijn die op 20 juni beschikbaar kwam en waarin wordt uitgelegd dat banken zélf, door TMNL, al sinds 2021 een massale cybercrime plegen onder het wetboek van Strafrecht.

Het zou ons artikel en de publicaties op LinkedIn kunnen zijn, die zoals wij zien veel professionals in het bankwezen aanspreken en bereiken (alhoewel ze van hun baas niet op het like-knopje mogen drukken).

Het zou te maken kunnen hebben met de aandacht die Radar heeft voor dit onderwerp en de ruimte en aandacht die ze hebben gegeven voor dit onderwerp in opeenvolgende uitzendingen.

Het zou de melding aan drie topbankiers van ING, ABN AMRO en RABO kunnen zijn onder het tuchtrecht, waarin evident is dat sancties gegeven worden als bankmedewerkers onterecht gluren bij de buren. Eind volgende maand horen we daarover meer.

Het zou de petitie van bijna 15.000 Nederlanders en 9 belangenorganisaties (Privacy First, – Stichting Donateursbelangen, – Vereniging Partin, – Stichting Grenzeloos onder één dak, – de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, – de Stichting Nederlanders buiten Nederland, – de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, – de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, – de Nederlandse Accidental American Group, – Bits of Freedom) kunnen zijn waarin werd opgeroepen tot een eind aan de overmatige transactiemonitoring

Het zouden de achtereenvolgende uitzendingen en toelichtingen bij BNR, Cryptocast, Holland Gold of Nieuwe Wereld kunnen zijn geweest, waarin de voorzitter is blijven uitleggen dat het zo niet kan. Of de uitstekende analyse van Rutger Betlem en Mathijs Rotteveel in het FD.

Het zou het vreselijk gedegen artikel van Jan Hein Strop kunnen zijn geweest in Follow the Money: ‘Banken bespieden samen je betalingen – illegaal, maar niemand grijpt in‘.

Het zou de melding bij Amazon Cloud Services kunnen zijn die we deden, nu immers banken én TMNL strafbare feiten pleegde en de Amerikanen niet zo happig zijn om daaraan mee te werken als er ook US Persons in de database zitten.

Het zou ons WOO-verzoek aan DNB hebben kunnen zijn, waar we nog verder op moeten studeren (de prijsvraag is er nog), maar dat wel veel inzicht gaf in wat er gebeurde achter de schermen (ziehier de googledrive met spullen).

Het zou het handhavingsverzoek bij DNB kunnen zijn dat HRIF.EU namens alle datasubjecten indiende en het nieuwe inzicht dat men daar heeft opgedaan dat dit toch echt zo niet kan (en eigenlijk denken we dat dit hem is, want uiteindelijk kan ook DNB niet om de juridische feiten heen).

Het zou de voorlopige voorziening kunnen zijn die HRIF.EU nog heeft lopen bij de Rechtbank Rotterdam, opdat er gehandhaafd wordt richting banken en NVB (welke ook gewoon blijft staan trouwens)

Het zou de presentatie op het Risk en Compliance congres kunnen zijn die onze voorzitter gaf, waarin hij de juridische opinie rond strafbaarheid nog eens uitlegde.

Hoe dan ook, fijn dat de banken en TMNL hiermee gaan stoppen en graag zien we ook feitelijk bewijs dat alle data en algoritme’s goed zijn weggegooid en dat de bankiers een passende berisping en boete krijgen.

Is het dan nu klaar?

Nee natuurlijk. Er worden nog steeds teveel ongebruikelijke transacties gemeld met daarin teveel klantgegevens. Er is nog steeds geen fatsoenlijk recht op een betaalrekening. Er is nog steeds discriminatie door algoritme’s.

Maar voor vandaag kunnen we zeggen dat het wel een mooie dag is.