HRIF.EU roept Tweede Kamer op: wijs de Autoriteit Persoonsgegevens aan voor het toezicht op AI in de financiële sector

Gisteren stemde Europa in met de Artificial Intelligence Act, waarmee het landschap van AI-toepassingen wordt gereguleerd. Als pleitbezorger voor mensenrechten in de financiële sector pleit Human Rights in Finance (EU) voor passend en kundig toezicht in Europa op het gebruik van AI binnen de financiële sector. Lokale parlementen in EU-lidstaten zouden het toezicht op AI in de financiële sector moeten … Lees meer