Waarom HRIF.EU de ACM vraagt de Bankvoorwaarden te vernietigen

Komende week zal de stichting Human Rights in Finance.EU een formeel handhavingsverzoek indienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het verzoek strekt tot vernietiging van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Maar waarom vraagt HRIF.EU de ACM om die Algemene Bankvoorwaarden te vernietigen? We leggen het hieronder uit, maar eerst wat algemene achtergrond informatie. … Lees meer

Bankrekening krijgen of houden ? Dat moet een basisrecht zijn en geen voorrecht!

Wie zich afvraagt wat je als stichting voor de kiezen krijgt bij het openen van een rekening, kan even de lange lijst vragen meelezen onderaan de blog. Te zien is dat de bank een volledig en zeer gedetailleerd inzicht wenst in je hele hebben en houden. Want je moet de klant kennen nietwaar? En dit staat in de wet. Anders … Lees meer

Parlementariër Palmen slaat grondrechten spijker op zijn kop in maidenspeech Tweede Kamer

Wet en recht blijven verbonden door een verankering van grondrechten rechtsbeginselen als afdwingbare en daarmee gewaarborgde ethiek. Het democratisch rechtsstatelijke ethos vraagt om houding en gedrag die de democratische rechtsstaat faciliteert. De roep om menselijke maat en maatwerk echoot steeds harder door onze rechtsstaat: eerst de mens, dan de regel en pas dan de organisatie.

Het uiteindelijke doel van een democratische rechtsstaat is het beschermen van mensen tegen willekeurige overheidsbemoeienis. Dat kan alleen wanneer besluiten uitlegbaar, navolgbaar en transparant zijn. Pas dan kunnen macht en tegenmacht werken en mensen meedoen in de samenleving.

Onrechtmatige witwaswerkwijze: banken weigeren gesprek, HRIF.EU stuurt tuchtrechtmelding over van Rijswijk (ING), Decraene (Rabobank) en Swaak (ABN AMRO)

Eind november 2023 gaf de Stichting Human Rights in Finance (EU) in het televisie programma Radar verdere uitleg over de overmatige werkwijze van banken op het gebied van voorkomen van witwassen. We gaven aan dat een beter verankerd recht op een betaalrekening noodzakelijk was opdat klanten niet onder dreiging van verlies van de rekening allerlei privé gegevens ophoesten. Ook gaven … Lees meer

HRIF.EU roept Tweede Kamer op: wijs de Autoriteit Persoonsgegevens aan voor het toezicht op AI in de financiële sector

Gisteren stemde Europa in met de Artificial Intelligence Act, waarmee het landschap van AI-toepassingen wordt gereguleerd. Als pleitbezorger voor mensenrechten in de financiële sector pleit Human Rights in Finance (EU) voor passend en kundig toezicht in Europa op het gebruik van AI binnen de financiële sector. Lokale parlementen in EU-lidstaten zouden het toezicht op AI in de financiële sector moeten … Lees meer

Petitie HRIF.EU aan 2e Kamer: stop overmatige witwasonderzoeken, bescherm de mensenrechten van Nederlandse bankklanten en veranker het recht op behoud van betaalrekening!

U kent het verschijnsel wel. Opeens is je bankrekening geblokkeerd. En dan vraagt de bank met heel korte tijdlijnen om gedetailleerd allerlei privé-informatie aan te leveren. Doe je niet mee dan kan je rekening worden opgezegd. En alles onder de toon van: u moet bewijzen dat u geen witwasser or terrorist bent. Zowel het grondrecht op privacy, eigendom en je … Lees meer

DNB negeert uitspraak rechter en breekt in op grondrechten onder toezicht staande bedrijven

Op 8 november 2023 maakte de Nederlandse Vereniging voor Bitcoinbedrijven bekend dat één maand na de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam door De Nederlandsche Bank nog steeds geen gehoor was gegeven aan de juridische consequentie van de vernietiging van de toezichtfacturen over 2021: terugbetalen van volledige in rekening gebrachte bedrag. De Stichting Human Rights in Finance.EU werd door De Telegraaf … Lees meer

HRIF.EU roept banken op om anti-witwaskoers fundamenteel te wijzigen en de menselijke maat terug te brengen in het betalingsverkeer

Vorige week heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën besloten om het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ als controversieel te beschouwen. Met een nieuw parlement en een nieuwe coalitie in het verschiet, zal dit wetsvoorstel opnieuw worden beoordeeld. Voor de stichting Human Rights in Finance . EU (HRIF.EU) is dit dan ook hét moment om banken en de Nederlandse Vereniging van … Lees meer

HRIF.EU roept 2e Kamer commissie Financiën met succes op: wetgeving plan van aanpak witwassen is controversieel verklaard

Op 6 september boog de vaste Kamercommissie van Financien zich over de wetsvoorstellen die al dan niet controversieel verklaard moeten worden, gezien de aanstaande verkiezingen. De stichting Human Rights in Finance.EU riep de Commissie op om het plan van aanpak Witwassen, met daarin de uitwerking van regels rond gezamenlijke TransactieMonitoring Nederland, controversieel te verklaren. UPDATE: uit de besluitenlijsten van 6 september … Lees meer

Human Rights in Finance.EU zet annuleringsprocedure Funds Travel Rule in werking met verzoek om rechtshulp

Human Rights in Finance.EU heeft op 4 september 2023 de stukken ingediend die het begin vormen van een annuleringsprocedure bij het General Court van de Europese Unie. De stichting beoogt regulation 2023/1113 te doen annuleren die verplicht tot onnodige verstrekking van privé gegevens in betalingsverkeer en bij toekomstige crypto-asset transfers. De eerste stap in deze annuleringsactie is mede mogelijk gemaakt … Lees meer