Guidance Note on Overcompliance with Unilateral Sanctions and its Harmful Effects on Human Rights

On June 28, 2022 the UN published a press release and guidance note that hits the bull eye. It reads: GENEVA (28 June 2022) – A UN human rights expert today urged banks and other financial institutions around the world to stop over-complying with sanctions regimes imposed by various countries, saying the practice was inadvertently leading to human rights violations. … Lees meer

HRIF.EU ondertekent het Privacy Manifest

Vorige week publiceerde een coalitie van partijen die privacy ondersteunen het ‘Privacy manifest‘ aan het parlement in Nederland. De initiatiefnemers en medeondertekenaars benadrukken de noodzaak om fundamenteel te heroverwegen hoe we dingen doen op het gebied van privacy. “De Nederlandse ambitie om een digitale koploper te worden, moet ook worden vertaald in wetgeving en voorschriften. Bovendien is het de taak … Lees meer

Human Rights in Finance (.EU) calls for a better protection of human rights in everyday finance….

Financial institutions need to respect en promote the proper application of fundamental human rights. We all agree on that. But when we hear financial institutions explaining that they abide with the UN Guiding Principles for Business and Human rights (UNGPs) in the context of the finance sector, they mostly mean to say they will check whether their financial products do not … Lees meer