HRIF.EU roept EBA op om human rights audit uit te voeren op haar richtlijnen

Afgelopen maanden heeft de European Banking Authority een consultatie gehouden over richtlijnen rond beoordeling risicofactoren bij crypto-assets. Waar moet je dan op letten?

Wij hebben een snelle blik geworpen op de consultatie en het woord mensenrechten komt er niet in voor. Bij privacy gaat het alleen over hoe risicovol het is als mensen hun privacy beschermen.

Tja, dat is toch opmerkelijk want van een instelling van de Europese Unie zou je mogen verwachten dat ze artikel 7 en 8 van Europese verdragen toch wel kennen en zouden respecteren.

We schreven daarom een consultatiereactie om hen te vragen voortaan wat meer en integraler een mensenrechten check toe doen op het effect van hun richtlijnen. Want het zijn de EBA-richtlijnen die ertoe leiden dat banken op nationaliteit controleren (ahum ‘geografische risicofactoren’) en die ertoe leiden dat als je privacy voorvechter bent, je direkt verdacht bent.

Uiteraard hebben we ook maar direkt wat opmerkingen over de Regulation 2023/1113 gemaakt. Die over de travel rule, want dat die ons hoog zit, dat moge duidelijk zijn.

Wordt vervolgd.