HRIF.EU roept Revolut op om de crypto-travel rule niet per 1 September 2023 toe te passen

Vandaag hoorden we dat Revolut al vanaf morgen de crypto travel rule gaat toepassen. Dat verontrust en verbaast ons en we hebben hen direkt om toelichting gevraagd.

Regulation 2023/1113 (die wij overigens aanvechten als onrechtmatig) is pas vanaf 30 december 2024 van toepassing dus we zijn heel benieuwd waarom Revolut nu al denkt juridisch rechtmatig hiertoe de persoonsgegevens te kunnen gebruiken.

Desalniettemin zijn we positief over dit initiatief want het biedt ons de mogelijkheid om verdere juridische actie en handhaving via data protectie-autoriteiten in gang te zetten en via die route de Regulation 2023/1113 snel van tafel te krijgen.

We houden u op de hoogte.