Lees hier de 10 conclusies waarom Transactie Monitoring Nederland (TMNL) nú per direct moet stoppen omdat ze illegaal gezamenlijke transacties monitoren van Nederlandse banken.

Lees hier de 10 conclusies waarom Transactie Monitoring Nederland (TMNL) nú per direct moet stoppen omdat ze illegaal gezamenlijke transacties monitoren van Nederlandse banken. Het vloeit voort uit deze schets van de wetgevingsgeschiedenis en Nederlandse journalisten kunnen hier zonder meer hun voordeel mee doen.

Wat is nu zo fascinerend aan het witwas debat in Nederland?

Wij keken gisteravond met interesse naar het debat (stukken hier te vinden) over de witwasregels in Nederland (lees hier de live-tweets terug). De Minister van Financiën legde uit dat hij alle plannen uit Nederland, ook die rond gezamenlijke transactiemonitoring introk. Er gaat nog wel gebakkeleid worden over contant geld grens van 3000 euro misschien, maar de rest is van de baan.

Want ook precies gisteren zijn de formele verdere stappen gezet in termen van Europese regelgeving. En die maakt het Nederlandse plan rond gezamenlijke monitoring bij TMNL onmogelijk. TMNL doet zélf op de website alsof ze door kunnen gaan en ook de Nederlandse Vereniging van Banken publiceerde weer allemaal nieuwe plannen (die werden afgeschoten door de Minister gister trouwens) maar één ding bleef onbesproken.

Dat is dat Transactie Monitoring Nederland, die dagelijks minstens 11 miljoen van uw/onze transacties verwerkt (95 % van alle betaaltransacties in Nederland) gewoon dik illegaal is en werkt zonder juridische grondslag. En onze visie wat betreft die nieuwe plannen van banken en TMNL. Ga eerst even stoppen met TMNL.

Bewijs, bewijs, geef dan het bewijs !

Prima, we geven het bewijs. We doken voor u, als burger en bedrijf die er recht op heeft om niet onwettig bespioneerd te worden in de wetsgeschiedenis. En dan kom je vanzelf op de onderstaande tien conclusies uit. Lees maar mee. En dan begrijpt u waarom we per ommegaande aan DNB gevraagd hebben om WEL te gaan handhaven op het door TMNL en banken verboden gezamenlijke transactie monitoren.

Dan snapt u ook waarom we als HRIF.EU aan TMNL zélf ook gevraagd hebben om een direkte verwerkingsstop (helaas helaas, ze zijn nog niet aan die conclusie toe). En waarom we nu geld nodig hebben voor een advocaat om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken.

Komop, komop, tien conclusies vette click bait toch?

Ja, sorry, we raakten afgeleid. Het is namelijk zo gek dat iedereen in Nederland dit weet, of kan weten en er zo weinig besef lijkt te zijn hoe belangrijk het is, ook naar de toekomst met AI toe, dat er geen grote datapools ontstaan die illegaal zijn, waarin algoritme’s ontstaan enzovoorts.

We schreven de Tweede Kamer apart nog een briefje om hierop te wijzen maar wat dacht u? Geen woord over de illegaliteit van TMNL te horen.

Hoe dan ook, hier komt ie: op grond van wetsgeschiedenis en openbare documenten kan iedereen zien hoe laat het is.

Het is namelijk zo:

1- dat feitelijk al vanaf eind 2018 door banken in vormen van pilots, samenwerking Fintell Alliance en daarna in/met Transactie Monitoring Nederland operationeel vorm gegeven is en uitvoering gegeven aan het voornemen om gezamenlijke transactiemonitoring in Nederland uit te voeren en daarbij het BSN als identificerend nummer te gebruiken,

2- dat de behoefte om voorop te lopen en meer te doen dan voortvloeit uit internationale standaarden van de FATF en in een goed blaadje te komen bij de evaluatie van Nederlands beleid rond witwassen een drijvende kracht was echter de opzet van gezamenlijke transactiemonitoring

3- dat juridisch gezien voor gezamenlijke monitoring en uitbesteding onder de Wwft op dit moment geen adequate grondslag bestaat omdat de Wwft op verschillende punten aangepast zou moeten worden om dat te realiseren.

4- dat zowel de Raad van State als de Autoriteit Persoonsgegevens in de kern de mening zijn toegedaan dat gezamenlijke transactiemonitoring een middel is dat niet passend, proportioneel en niet als rechtmatig beschouwd kan worden door de onevenwichtige inbreuk die het maakt op fundamentele grondrechten.

5- dat Artikel 34b van het voorgenomen wetsvoorstel plan van aanpak witwassen laat zien welke aanpassingen nodig zouden zijn geweest om wel te kunnen spreken over gepaste en rechtmatige gegevensdeling dat zouden moeten zijn geweest

6- dat de Autoriteit Persoonsgegevens aanvullend in april 2023 motiveerde hoe, zelfs als die wet zou worden aangenomen, op grond van Europese jurisprudentie en de onevenredigheid van de wet, de gegevensverwerking onder die wet onrechtmatig zou blijven.

7- dat in de Europese regelgevende discussies over het witwassen, het Nederlandse idee van Transactie Monitoring Nederland en gezamenlijke transactiemonitoring geen draagvlak kende en de aanname van het Europese pakket aan de Nederlandse Minister van Justitie de bevoegdheid heeft ontnomen om op dit punt nog maar iets aan de wet te veranderen,

8- dat het Ministerie van Financiën in april 2024, in het verlengde hiervan, aan de Tweede Kamer toelicht dat het voorgenomen wetsvoorstel rond gezamenlijke transactiemonitoring wordt ingetrokken,

9- dat dus in Nederland al sinds eind 2018 door Nederlandse banken, onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Banken vormgegeven is aan gezamenlijke transactiemonitoring zonder wettelijke grondslag, terwijl duidelijk is dat die grondslag moeilijk houdbaar is

10- dat het Nederlandse Ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank, de banken en de Nederlandse Vereniging van Banken, op geen enkele manier hebben ingegrepen om te handhaven rond de feitelijk onrechtmatige gezamenlijke verwerking en monitoring bij/met TTMNL van betaaltransacties in Nederland (welke tenminste 4 miljard records per jaar bedraagt).

Hoe zitten wij erin?

Als je als banken ooit nog op verjaardagsfeestjes wilt kunnen komen moet je nu je schuld erkennen, heel erg excuus maken voor al 4 jaar illegaal datasnuffelen in de betaaltransacties van Nederland. Als het argument bij discussies over gokbedrijven en consumenten is: we mogen niets, want er is geen grondslag, dan moet je op diezelfde basis nu TMNL uit de lucht halen.

En als je in de toekomst ooit het vertrouwen wil terugwinnen is dat wel het verstandigst. Want als je het al niet erg vindt om op jaarbasis illegaal miljarden transacties te bekijken, hoe zit het dan met discriminatie. Met uitsluiting. Met de onschuldpresumptie. En al die andere grondrechten?

Powers that be?

Onze heel simpele vraag aan DNB om nú de banken opdracht te geven te stoppen met de illegale monitoring, stuit op een muur van onwil. Landsadvocaat Pels Rijcken vertegenwoordigt DNB en gaat ons vertellen dat we niet belanghebbend zijn, als beschermer van mensenrechten, om voor de mensenrechten op te komen. Ja, ja, datzelfde Pels Rijcken.

Het is bar en boos, maar ja, dat is Nederland. Blind voor mens en recht. Blind voor mensenrecht.

Het weerhoudt ons er echter niet van om voor de goede zaak te blijven opkomen en iedereen te blijven informeren en helpen.

Je ziet het als je het doorhebt.