Blind voor mens en recht? HRIF.EU spoort DNB aan om Transactie Monitoring Nederland nu te stoppen!

HRIF.EU spoort DNB aan om Transactie Monitoring Nederland nu te stoppen. En ze doet dat ook tegen de achtergrond van het één maand geleden gepubliceerde Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening. De commissie stelde vast in haar eindrapport over fraudebestrijding bij/door/namens de Nederlandse overheid: ‘Staatsmachten waren blind voor mens en recht’:

In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht. Het kabinet en het parlement hebben gefaald, de uitvoering heeft onrechtmatig gehandeld en de rechtspraak is tekortgeschoten in het bieden van bescherming aan mensen. Grondrechten van mensen zijn geschonden en de rechtsstaat is terzijde geschoven. Dit is samengevat de belangrijkste conclusie van de enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening in haar rapport Blind voor mens en recht.

Het rapport kraakt harde noten over de patronen die ertoe leiden dat op systematische manier de grondrechten worden geschonden. En er wordt gewaarschuwd: dit kan zomaar weer gebeuren. Of, zoals wij het zien: het gebeurt ook op andere terreinen al heel veel langer, en net zo zeer.

Grondrechtenschendingen gebeuren ook nu al in de banksector

Human Rights in Finance (EU) herkent veel van de observaties in het rapport van de parlementaire enquetecommissie. Te zien is dat de fraudebestrijding er ook toe geleid heeft dat gereguleerde instellingen wettelijk verplicht worden deel te nemen aan wat Privacy First de ‘verkliksamenleving’ noemt. Het bespieden/monitoren van transacties en daarin zeer indringende persoonlijke vragen stellen, heeft diverse inbreuken op de grondrechten tot gevolg.

Wie wil weten hoe dat precies zit, kan in deze BNR-podcast terugluisteren naar het gesprek met onze voorzitter. Hij verduidelijkt welke regels er zijn en hoe de stichting hoopt met inspirerende voorbeelden alle betrokkenen in de financiële sector en de samenleving te motiveren het goede te doen en mensenrechten te beschermen.

Podcast Human Rights in Finance.EU bij BNR

Handhavingsverzoeken om grondrechtenschending per direkt te stoppen

Onze oproepen tot een recht op een betaalrekening en tot een stop van overmatige monitoring komen bij banken niet aan. Daarmee komt een andere route in beeld. Die route is het vragen aan tot handhaving bevoegde toezichthouders om een eind te maken aan grondrechtenschendingen. De stichting heeft dat eind februari 2024 ook gedaan.

In Nederland is namelijk de uitbesteding van transactiemonitoring door vijf grootbanken aan Transactie Monitoring Nederland een schending van artikel 10 van de anti-witwaswet. En daarom hebben we DNB gevraagd om daaraan direkt een einde te maken (zie de Linkedin-beschrijving hier). Dat proces loopt nu.

Juist om DNB te helpen snel een eind te maken aan de grondrechtenschending hebben we een gericht verzoek ingediend. Want elke dag dat de transactiemonitoring ongebruikelijke transacties uitbesteed wordt bij Transactie Monitoring Nederland is er één te veel. Elke dag weer worden daar grondrechten geschonden van iedere persoon/bedrijf die in de transactiedatabase onder de loep wordt genomen.

Update aan Tweede Kamer over recht op bankrekening en stopzetten overmatige en onrechtmatige monitoring

Na de petitie over het recht op betaalrekening en de stopzetting van overmatige monitoring informeerden we vandaag de Tweede Kamer. We deelden onze consultatiereactie over het wettelijk recht op een betaalrekening en contant geld. In de brief (download die hier) is in de bijlage te zien hoe HRIF.EU deze week DNB tot spoed maant.

Onze inzet is dat de verboden uitbesteding van transactieverwerking bij TMNL zo snel mogelijk stopt. Waar aan toezichthouders een maximale termijn’ van 8 weken toekomt om te besluiten, moet en kan dat veel sneller. Wij vinden 4 weken meer dan ruim genoeg, omdat de juridische situatie zo helder is. Er worden immers elke dag weer grondrechten geschonden. Dus we blijven er bovenop zitten.

Vervolg

In de podcast bij BNR wordt toegelicht dat deze eerste handhavingsactie van de Stichting gevolgd zal door extra stappen. Dat betreft onder meer handhavingsverzoeken bij de Autoriteit Consument en Markt en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar dat alles is work in progress en we zullen u daarover via deze site verder zullen informeren.

Mocht u bij dit alles denken: goede zaak, kan ik de stichting ondersteunen?

Ja, dat kan: u kunt ons helpen door uw ervaringen te delen via het email adres onderaan de pagina. Maar u kunt natuurlijk ook financieel een steentje bijdragen en ziet hieronder daartoe ook ons rekeningnummer staan.