Blind voor mens en recht: HRIF.EU vraagt Transactie Monitoring Nederland om verwerkingsstop en vernietiging van data

Op 4 april 2024 heeft Human Rights in Finance.EU aan Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gevraagd om de verwerking van transacties namens 5 grootbanken stop te zetten en alle data weg te gooien. HRIF.EU vraagt dit in vervolg op de petitie die namens tal van belangenorganisaties, Privacy First en Bits of Freedom én bijna 15.000 bankklanten is ingediend bij de Tweede Kamer.

In de petitie verzocht HRIF.EU de Tweede Kamer om Transactie Monitoring Nederland (TMNL) een halt toe te roepen. Daarna riepen we DNB op in een handhavingsverzoek om de banken onder de spelregels van het anti-witwastoezicht hiertoe opdracht geven. Daarop is vooralsnog weinig respons gekomen. Ook vanuit de Tweede Kamer is weinig bericht ontvangen.

Omdat de stichting nu zélf een rekening heeft gekregen (waarvoor dank !), hebben we links en rechts wat betalingen gedaan. Dat ging tussen allerlei rekeningen van de voorzitter naar de stichting. Daarna deden we een inzageverzoek onder de AVG naar wat er daarvan nu precies bij TMNL geregistreerd is. Het antwoord op dat verzoek was wat onbevredigend. En de onrechtmatige verwerking en transactiemonitoring gaat dus gewoon door.

Grootschalige inbreuk mensenrechten moet nu stoppen!

HRIF.EU heeft eens uitgezocht om hoeveel transacties/datasubjecten het eigenlijk gaat met die verwerking bij Transactie Monitoring Nederland. Een onderzoek van de Betaalvereniging Nederland laat zien dat er ongeveer 1,95 miljard zakelijke betalingen per jaar zijn. Op dagbasis is dat ongeveer 5 miljoen, ervan uitgaand dat met de vijf grootbanken de meeste zakelijke transacties in beeld zijn.

Toen TMNL niet bereidwillig leek om ons inzage te geven was het tijd voor de volgende stap voorwaarts. We vroegen beleefd nogmaals om inzage. Maar het leek ons ook goed om namens alle mensen wier data verwerkt is, verder te gaan. HRIF.EU heeft daarom aan TMNL, in haar feitelijke rol als gezamenlijke verwerker, bezwaar gemaakt tegen verdere verwerking en vernietiging van alle gegevens gevraagd. Dit zijn twee kernrechten onder de AVG die de mensenrechten beschermen. En ook een stichting als de onze kan voor die mensenrechtenbescherming opkomen.

Daarbij hebben we erop gewezen dat, ook als verwerker, TMNL geen juridische basis heeft voor de verwerking. De bankdata die de grondstof ervan is mag onder de regels van de witwaswet (artikel 10) gewoon niet gedeeld worden. TMNL is daarmee in feite een illegale databroker/verwerker. En eigenlijk dus niet meer of minder als willekeurig welke andere partij die ten onrechte in bankdata kan kijken. Zie ook hoe bij de tuchtrechter banken bankmedewerkers die dit tegen de regels in doen, een beroepsverbod krijgen. Waarom zou dat voor TMNL anders zijn?

De hele briefwisseling met Transactie Monitoring Nederland kunt u hier teruglezen. Daarin zitten voor privacy professionals ook nog wel aardige thema’s en uiteraard belichten wij hierin ook de mensenrechten-thematiek.

Kan ik ook wat doen?

Ja hoor, u kunt ook wat doen. U kunt uw stem laten horen en ons uw mening toesturen. En is het niet leuk als dat bericht ook door de banken betrokken bij Transactie Monitoring Nederland gelezen wordt? En men daar ook een beetje begint te begrijpen dat Nederland wel klaar is met transactiemonitoring?

Stuur daarom – maar echt alleen als uw pet ernaar staat- uw mening/steun met een tekst in het omschrijvingsveld van een één-cent eurobetaling (of zoveel hoger als uw bank u verplicht) naar bankrekening NL94 TRIO 0320 7857 85 ten name van Human Rights in Finance.EU en lucht uw hart in het omschrijvingsveld.