Petitie HRIF.EU aan 2e Kamer: stop overmatige witwasonderzoeken, bescherm de mensenrechten van Nederlandse bankklanten en veranker het recht op behoud van betaalrekening!

U kent het verschijnsel wel. Opeens is je bankrekening geblokkeerd. En dan vraagt de bank met heel korte tijdlijnen om gedetailleerd allerlei privé-informatie aan te leveren. Doe je niet mee dan kan je rekening worden opgezegd. En alles onder de toon van: u moet bewijzen dat u geen witwasser or terrorist bent. Zowel het grondrecht op privacy, eigendom en je recht om onschuldig beschouwd te worden is dan in het geding. Consument én bedrijf hangt dan het intrekken van de betaalrekening boven het hoofd of het op een zwarte lijst komen.

Minder inbreuk op privacy en recht op betaalrekening!

De grote irritatie die dit in Nederland bij klanten veroorzaakt is terecht. Zoals ook rechters vaststellen trouwens: je kunt simpelweg niet zonder betaalrekening in de huidige samenleving. Dus het is niet redelijk om die van burgers of organisaties af te pakken. En in hun overmatige monitoring schenden banken ook nog eens het grondrecht op privacy van de klanten. Daarbij maken banken het door lange en ingewikkelde blokkadeprocedures het de klant ten onrechte moeilijk om over zijn eigen geld te beschikken. En dat allemaal omdat banken bang zijn om boetes te krijgen wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties.

Maar het kan echt anders. Vrij simpel zelfs. Zoals DNB in 2022 zei en ook vorige maand in de NRC herhaalde: als banken overgaan naar het Europese systeem van melden van alleen ‘verdachte’ transacties wordt de wereld een stuk eenvoudiger, goedkoper en efficiënter. Maar banken weigeren dat en brengen de klanten ten onrechte hoge kosten in rekening die niet wettig nodig zijn. Daarbij moet de klant telkens als eerste zijn onschuld bewijzen in plaats van de bank zijn verdenking op witwassen. Dat is in strijd met gebruikelijke bewijsregels en het principe dat je onschuldig gehouden moet worden.

Steun HRIF.EU en teken ons verzoek aan de 2e Kamer om de overmatige monitoring te stoppen en het recht op een betaalrekening te verankeren in de wet!

Juist omdat de klanten bang zijn hun bankrekening kwijt te raken, durven ze niet individueel op te komen voor hun belangen. Want je riskeert zomaar dat je je betaalrekening op het spel zet. Om al die klanten een stem te geven en hun grondrechten te beschermen is onze stichting opgericht. Steun ons in onze strijd voor het recht op een betaalrekening voor iedereen en het recht om niet onnodig lastiggevallen te worden vanwege de overmatige invulling die we in Nederland aan Europese witwas-wetten geven.

Eerder al riepen we de banken op om de menselijke maat in het betalingsverkeer terug te brengen. Daar heeft de Nederlandse Vereniging van Banken echter in het geheel niet op gereageerd. Dat is behoorlijk onfatsoenlijk en in strijd met de bankierseed, dus op dat punt laten we nog van ons horen. Maar voor nu wordt het tijd om de nieuwe Tweede Kamer in stelling te brengen. Zodat u niet bang hoeft te zijn de bankrekening kwijt te raken en ook niet langer allerlei banktelefoontjes krijgt omdat de banken nog steeds bezig zijn met overmatige witwaskierenjacht in plaats van alleen het zoeken/rapporteren van relevante misdrijven die ertoe doen.

Graag nodig we u uit om tot en met 28 januari 2024 (world data privacy day) onze petitie hierover te ondertekenen (KLIK HIER OM NAAR PETITIE TE GAAN). Wij gaan dan in die week daarna de petitie aan de nieuwe vaste Kamercommissie voor Financiën aanbieden.

En tot dat moment?

HRIF.EU zal niet schromen de bankbestuurders ter verantwoording te blijven roepen, tot ze gehoor geven aan de oproep om zich te houden aan de wet en de grondrechten te respecteren. Het kan niet zo zijn dat banken de oren alleen laten hangen naar toezichthouder DNB.

Als de toezichthouder op privacy: Autoriteit Persoonsgegevens (AP) feitelijk uitlegt dat Transactiemonitoring Nederland een verboden gegevensverwerking is, als DNB zegt dat het een tandje minder mag, dan heeft het echt geen zin om als banken nog door te gaan op dat onrechtmatige pad, zeker niet als het tot zulke hoge kosten voor bankklanten leidt.

Wordt vervolgd dus !