HRIF.EU gaf gastles over mensenrechten en transactiemonitoring in Europa

Op 8 maart 2024 gaf Human Rights in Finance (EU) op de UCR University College Roosevelt een gastles over mensenrechten en transactiemonitoring in Europa. De les vond plaats in het verlengde van de oprichting van de stichting in het najaar van 2023. Alle studenten hadden eigen vragen voorbereid en werden uitgedaagd de verschillende EU inbreuk-routes en juridische gronden te onderzoeken. Hun opdracht was daarbij om zich in de situatie te verplaatsen van een financiële instelling. Welk advies past als die financiële instelling verplicht wordt zéér ver te gaan in transactiemonitoring? Biedt Europa of het Europese recht dan aanknopingspunten en welke zijn dat? Hoe gaat dat werken?

HRIF.EU geeft gastles over mensenrechten en transactiemonitoring

Er ontstond een levendige sessie waarvan u de slides hier kunt bekijken. U ziet daarin de Nederlandse achtergronden bij de oprichting van Human Rights in Finance (EU), de opdracht aan studenten over transactiemonitoring en een schets van ervaringen rond infringement procedures.

Eén van de lessen: zélfs als de rechter een Nederlands wetsartikel ongeldig verklaart onder Europees recht, dan nog is het de vraag of de Europese Commissie de Nederlandse regelgever aanspreekt. Daarom biedt een lokale juridische procedure verreweg het meeste perspectief.

Contact met andere opleidingen

Ook met andere opleidingen heeft HRIF.EU in middels contact over mensenrechten en transactiemonitoring in Europa. Zo is er materiaal ter beschikking gesteld aan de nieuwe programmamanager van de BOFEB, de Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerkers. Ook hebben we contact gehad met de VU-opleiding Leergang KYC Analyst aan wie bijgaand achtergronddocument ter beschikking is gesteld.

Het moge duidelijk zijn dat wij ook aan de voorkant van het wetgevend proces, dus zelfs al in de opleiding, de kennis willen vergroten van toekomstige beleidsmedewerkers rond mensenrechten en het financieel verkeer. Want Rome is niet in één dag gebouwd. Het bijdragen aan educatie en bewustwording is dan ook één van de speerpunten en belangrijke activiteiten van de stichting.