HRIF.EU roept banken op om anti-witwaskoers fundamenteel te wijzigen en de menselijke maat terug te brengen in het betalingsverkeer

Vorige week heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën besloten om het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ als controversieel te beschouwen. Met een nieuw parlement en een nieuwe coalitie in het verschiet, zal dit wetsvoorstel opnieuw worden beoordeeld. Voor de stichting Human Rights in Finance . EU (HRIF.EU) is dit dan ook hét moment om banken en de Nederlandse Vereniging van … Lees meer